صفحه اصلی
متن صفحه اصلی

فیلم منتشرشده جدید از بازی

معرفی
متن صفحه معرفی

در صفحه اصلی میتوانید جدید ترین فیلم از بازی ببینید

کاراکتران

عکس از کاراکتران بازی

کریس ردفیلد -کاراکتر اصلی-

لیان اس کندی 

ربکا چیمز برد

جیل ولنتاین

مرحله

عکس از مرحله - مکان بازی -

 

امکانات بازی

عکس از امکانات بازی

سیو و لود بازی با لپ تاب اگر دقت کرده باشید در نسخه های قبلی سیو با یک دستگاه دیگر بود ولی الان شمامیتوانید با لپ تاب سیو کنید و در هر موقع سیو باز کنید تنها میتوانید یک سیو بسازید -فعلا - 

تلفن همراه هم در بیرون و هم در بعضی مراحل باز است

محدود بودن و زیاد بودن تفنگ ها

دسته بندی امکانات بدست اورده در بازی

و همینطور ایتم های ریز در بازی

دشمنان در بازی

عکس از برخی دشمن ها در بازی

تاریخ انتشار

سال 2018 تا 2020